۱۴۰۳ سوم ارديبهشت - 01:29 ق.ظ

تقویم موسیقی - درگذشت مهدی مفتاح - 24 بهمن ماهمهدی مفتاح
زمینه فعالیت : نوازنده و هنرآموز ویولون و قانون ، نواساززادروز : 1288درگذشت : 1375/11/24

ویولن رانزد ابوالحسن صبا وموسیقی رادرهنرستان عالی موسیقی ومدرسه موسیقی علینقی وزیری فراگرفت .

وی بادریافت لیسانس ازدانشسرای عالی مدرس انجمن موسیقی ملی ایران شد. تحصیل ویولن درمحضر استد ابوالحسن صبا ازوقایع مهم واثرگذاردرزندگی هنری استاد مهدی مفتاح بوده است.

استاد مهدی مفتاح درحین تحصیل باافتتاح رادیو درسال1319درگروه موسیقی نوین به رهبری علینقی وزیری به همکاری پرداخت وقبلازآن نیز آثاری درصفحه گرامافون ضبط نموده بود.

استاد مهدی مفتاح ازمحضر بزرگانی چون استاد ابوالحسن صبا واستاد علینقی وزیری بهره برده است. استاد مهدی مفتاح پس ازاخذلیسانس ازدانشسرای عالی به خدمت فرهنگ درآمد. وی مدرس انجمن موسیقی ملی وسرپرست ونوازنده گروه موسیقی سازهای ملی مدرس هنرستان موسیقی بود.

وی ازسال1321ناظم هنرستان موسیقی وناظر وسرپرست آتلیه معماری ونقاشی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود. ودرسال 1323هب اداره موسیقی کشو رمنتقل شد.فعالیت های وی شامل : نوازنده ویولن درگروه موسیقی نوین به رهبری علینقی وزیری دررادیو. اولین مدرس ونویسنده روش جهت معرفی ونواختن قانون. مدرس انجمن موسیقی ملی. سرپرست ونوازنده گروه موسیقی سازهای ملی. مدرس هنرستان موسیقی . ناظم هنرستان موسیقی . سرپرست آتلیه معماری ونقاشی دانشکده هنرهای زیبای تهران . مدرس دراداره موسیقی کشورازسال1323 می باشد . استاد مهدی مفتاح نخستین مدرس ونویسنده روش جها معرفی ونواختن قانون به حساب می آید. وی مدرس انجمن موسیقی ملی سرپرست ونوازنده گروه موسیقی سازهای ملی ومدرس هنرستان موسیقی واداره موسیقی کشور بوده است.

سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : نواخت ویولن وقانون وتمرین وممارست هنری ازعادات روزانه استاد مهدی مفتاح بوده است. وی گروه نوازنده ویولن بوداما قانون را نیز می نواخت وتلاشهای برای معرفی وتدریس این ساز ازایرن انجام داده است.چگونگی عرضه آثار : آثارموسیقایی استاد مهدی مفتاح عمدتا ازرادیوی ایران ازحدود سال1329به بعد پخش شده است.

آثار : &nbsp1 متد قانون وآهنگ هایی برای این ساز ( کتاب متد قانون وآهنگ های برای این ساز را برای معرفی سازقانون درایران تالیف کردهااست. وی دارای قطعات تک نوازی وهمنوازی ویولن وقانون بیشماری است )

لیست رویداد های 24 بهمن ماه

درگذشت مهدی مفتاح مهدی مفتاح تولد


عضویت : telegram.me/joinchat/AzEeHDus0u0ht5Y_Qi2E0Q